Top

Clemens Holzmeister Exhibition

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni Başkent’in imarında görev almış önde gelen isimlerden biri olan Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister (1886-1983), 125. doğum yılında bir resim sergisiyle anılıyor.

“Büyük Millet Meclisi’nin mimarı” olarak tanınan Holzmeister, 1927-1954 yılları arasında Ankara’nın başlıca devlet yapılarının projelendirilmesini üstlenmişti. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yönetimin neredeyse ‘resmi mimarı’ ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin profesörü olarak tanındı. Büyük Millet Meclisi’ni projelendirişi, İstanbul ve Ankara’da geçen onaltı yıllık sürgün dönemine rastlar (1938-1954).

Resim sergisi, mimarın Viyana’da yaşayan kızı Dr. Barbara Mohapp’ın özel koleksiyonundan getirilen 44 resim eskizden oluşmakta. Resimlerin Clemens Holzmeister’in Türkiye’ye duyduğu derin sevgiyi yansıttığını ifade eden Dr. Mohapp, bu resimlerin yapıldıkları ülkeye geri dönmelerini dilemektedir.